AlapítványunkBrunszvik Teréz (1775-1861), Pestalozzi, Széchenyi, Beethoven kortársa, a magyar történelem követésre méltó nőalakja, aki Istentől vett hivatásának a szellemi-lelki anyaságot tekintette.

Fő törekvései voltak:

a rászoruló gyermekek felkarolása, a gyermeklelkek megmentése,
a kisdedóvás és a gyermeknevelés, a leányok, azaz a leendő anyák nevelése,
a nevelők nevelése, a nevelőnők képzése, valamint
a Haza jövőjének biztosítása magasabb erkölcsiségű, 'nevelt' nemzedékek útján

Az 1994-ben Martonvásár székhellyel életre hívott  Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány feladatai:

A./ Brunszvik Teréz eszmei örökségének közkinccsé tétele naplóinak kiadásával, ismeretterjesztő és tudományos előadásokkal, konferenciákkal, cikkekkel stb.

B./ A Brunszvik Teréz szellemi hagyatékát gyarapító rokonok
(Teleki Blanka, Teleki Emma stb.) emlékének ápolása.

Az 1994-ben választott védnökök:

ILLYÉS GYULÁNÉ DR. KOZMUTZA FLÓRA
GÖNCZ ÁRPÁDNÉ (a Magyar Köztársaság akkori elnökének felesége)
DE GÉRANDO-TELEKI JUDIT (a Brunszvik-Teleki leszármazottak képviseletében)

Alapítók:

De Gérando-Teleki Judit (alapító elnök)
Dr. Balla László
Dr. Bedő Zoltán és felesége, Dr. Vincze Katalin
Fekete Sándor és felesége, Hary Márta
Paál Huba és felesége
Dr. Páldi Emil és felesége
Szabó Erzsébet
Üveges Anita
Ujfalussy József akadémikus és felesége, Papp Enikő
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület
Brunszvik Teréz Óvoda (Martonvásár)

Az Alapítvány Kuratóriumának jelenlegi tagjai:

JÓKAI ANNA (elnök)
Dr. URBÁN ALADÁR (társelnök)
Dr. Balla Lászlóné (titkár)
Horváthné Dr. Porvay Judit
Dr. Kizmus Lajos
Miklós Gergely
Dr. Pintér János
Üvegesné dr. Hornyák Mária
Varga Józsefné

Ügyvivők:

Dr. BALLA LÁSZLÓNÉ
az Alapítvány titkára

ÜVEGESNÉ DR. HORNYÁK MÁRIA (történész)
A Brunszvik Teréz - naplókiadás felelőse
az Őrláng szerkesztője