Brunszvik Teréz (1775-1861)


Istentől vett hivatásának a szellemi-lelki anyaságot tekintette.


Fő törekvései voltak:
a rászoruló gyermekek felkarolása, a gyermeklelkek megmentése, a kisdedóvás és a gyermeknevelés, a leányok, azaz a leendő anyák nevelése, a nevelők nevelése, a nevelőnők képzése, valamint
a Haza jövőjének biztosítása magasabb erkölcsiségű, 'nevelt' nemzedékek útján.


Ki volt Brunszvik Teréz ? (letöltés)