a Brunszvik Teréz irodalomból              
Bajkó Mátyás: Brunszvik Teréz (1775-1861). Pedagógiai Szemle 25(1975) 992-996.p.
Bajkó Mátyás: Brunszvik Teréz és a reformkor. Ma és Holnap 3(1975)1.sz. 65-71.p.
Bényei Miklós: Reformkori országgyűlések az óvodáról. Óvodai Nevelés 39(1986) 7-8.sz. 243-246.p.
Beethoven. Dreizehn unbekannte Briefe an Josephine Gräfin Deym geb. v. Brunsvik. (Faksimile.) (Einführung und Übertragung von Joseph Schmidt-Görg) Aufl. 2. Bonn, 1986.
Benes Piroska: Gräfin Therese Brunszvik und die Kleinkindererziehung ihrer Zeit. (Inaugural-Dissertation) Szeged, 1932. 169 p.
Benes Piroska: Külföldi hatások Brunszvik Teréz óvodájában. Kisdednevelés 58(1933) 313-324, 352-357, 59(1934) 5-7. p.
Bilibok Péterné - Sebestyén Istvánné - Zibolen Endre: Első óvodáink életéből 1829-1833. Bp. 1984. 182 old.
Bilibok Péterné - Sebestyén Istvánné: A gyermekek foglalkoztatása az első kisdedóvókban. Óvodai Nevelés 32(1979) 4.sz. 133-136.
Bilibok Péterné - Sebestyén Istvánné: Rehlingen Antal élete és pedagógiai munkássága. Óvodai Nevelés 34(1981) 266-270.
Brunszvik Teréz pedagógiai munkássága. Vág Ottó, Orosz Lajos, Zibolen Endre tanulmányai. (Bevez.: Jausz Béla.) Bp. 1962. 76 old.
Csapodiné Gárdonyi Klára: Brunszvik Teréz: Pestalozzi követője. Helikon. Világirodalmi Figyelő 1984. 273- .p.
Csapodi-Gárdonyi Klára: Therese Brunswick: eine ungarische Nachfolgerin von Pestalozzi. Acta Litteraria Acad.Sci.Hung 29(1987) 412-417.p.
Czeke Marianne: Brunszvik Teréz kiadatlan naplói és egyéb hátrahagyott iratai. Kisdednevelés 51(1926) 320-323. p.
Czeke Marianne: Brunszvik Teréz grófnő naplóiról és iratairól. In Brunszvik Teréz grófnő naplói és feljegyzései. 1. köt. 1808-1813. (Szerk., bevez., jegyz.: Czeke Marianne.) Bp. 1938.IX-XXIX. p.
Czeke Marianne: Gróf Brunszvik Teréz ősei és oldalági rokonsága. Bp. 1935.
Czeke Marianne: Korompai gróf Brunszvik Teréz. A Jövő Útjain 2 (1927) 1.sz. 29-34. p.
Czeke Marianne: Korompai gróf Brunszvik Teréz élete 1775-1814 közt. In Brunszvik Teréz grófnő naplói és feljegyzései. 1. köt. (Szerk., bevez., jegyz.: Czeke Marianne.) Bp. 1938. XXXI-CCCCL. p.
Czeke Marianne: Özv[egy] Gróf Brunsvik Antalné házai = Pest-Budai Emléklapok 5(1932)1-4. 79-85.p.
Czeke Marianne: Séjours de Beethoven en Hongrie. Magyar Női Szemle 1 (1935) 3-4. sz. 76-80. p.
Czeke Marianne: A Szentháromság-téri óvoda. Kisdednevelés 43(1933) 150-151.p.
Czeke Marianne - H.Révész Margit: Gróf Brunsvik Teréz élet- és jellemrajza. Bp., 1926. 3-37. p.
Fábri Anna: Az Angyalkert és a Flóri könyve. In uő: "A szép tiltott táj felé". A magyar írónők története két századforduló között (1795-1905) Bp. 1996. 44-46., 54.p.
Fehér Katalin: Ifjabb Brunszvik Antal a nőnevelésért. Őrláng 2000/1-3.sz. 13. p.
Goldschmidt, Harry: Um die Unsterbliche Geliebte. Eine  Bestandsaufnahme. Leipzig, 1977. (Beethoven-Studien 2.)
Heiszler Vilmos: Németek és szlovákok Pest-Budán az első óvodaalapítások idején. In "Nőttön nő tiszta fénye". Tanulmányok Brunszvik Teréz emlékezetére. Szerk.: Hornyák Mária. Martonvásár, 1996. 69-85.
Hofecker Ferenc: A Krisztinaváros múltja. Bp. 1903.
Hoffmann Erika: Friedrich Fröbel an Gräfin Therese Brunszvik. Aus der Werdezeit des Kindergartens. Hrsg.: - -. Berlin, 1944.
Horánszky Nándor ifj.: Brunszvik Teréz élete és működése a bibliográfia tükrében. Magyar Pedagógia 1(1961) 331-335. p.
Hornyák Mária: Beethoven Brunszvik Teréz naplóiban. (S.a.r., bevez., jegyz.: - -) Martonvásár, 2004. 48 p. (Őrláng füzetek 9.)
Hornyák Mária: Beethoven, Brunszvikok, Martonvásár. Martonvásár, 1993. 143 p.
Hornyák Mária: A Brunszvik család martonvásári angolkertjének története a források tükrében. Művészettörténeti Értesítő 41 (1992) 87-99. p.
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz (1775-1861). (Bevez., vál., szerk.: - - ) Martonvásár, 1994. 26 p.
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz, az első óvodák és a karácsonyfa-kultusz. Ethnographia 105 (1994) 2.sz. 567-571.p.
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz európai utazásai a 19. század első felében. MartonVásár 2005. 1. 30-31. p.
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz és a Felvidék első óvodái. (A bevez., vál., s.a.r.: - -) Martonvásár, 2005. 88 p. (Őrláng füzetek 11.)
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz, a 'Haza Leánya'. In "Magyarország, Veled az Isten!" Brunszvik Teréz naplófeljegyzései 1848-1849. (S.a.r., jegyz.: Hornyák Mária) Bp., 1999. 9-51. p.
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz és Heinrich Pestalozzi. In A XIX. századi magyar pedagógusok a polgárosodásért (Szerk.: Dombi Alice - Oláh János.) Gyula, 2003. 128-133. p.
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz és kortársai Martonvásárról. (S.a.r., bevez., jegyz.: - -) Martonvásár, 2005. 45 old. (Őrláng füzetek 10.)
Hornyák Mária: A Brunszvik Teréz-kutatás eredményei. In "Nőttön nő tiszta fénye". Tanulmányok Brunszvik Teréz emlékezetére. (Szerk.: - -Martonvásár, 1996. 99-118.p. [Bibliográfia: 112-118.]
Hornyák Mária: A Brunszvik Teréz-kutatás helyzete és perspektívái. (Szerk.: Lázár István) In Az óvodaügy történetéhez. Miskolc, 1992. 11-22. p.
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz naplói. In Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1994. 42-44. p.
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz, a nevelésügy apostola. In "Régi fénynél új szövétneket". Tudományos tanácskozások, megemlékezések Hévízen. Hévíz, 1995. 101-109. p. (Hévízi könyvtár 6.)
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz óvodái és a sajtó. Magyar Könyvszemle 120 (2004) 4. 353-373. p.
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz "szellemi gyermeke": Teleki Blanka (1806-1862). Martonvásár, 2001. 60 p. (Örláng füzetek 4.)
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz szellemi-lelki anyasága. Óvodai Élet 10(2002)2. sz. 33.p.
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz "szentháromsága". In uő: Martonvásár. Bp. 2000. 165-169. p.
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz "szent szerdája". In "Nőttön nő tiszta fénye". Tanulmányok Brunszvik Teréz emlékezetére. (Szerk: - -) Martonvásár, 1996. 121-125. p.
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz, Teleki Blanka és De Gérandóné Teleki Emma Kossuth Lajosról. (Összeáll., vál., bevez.: - -) Martonvásár, 2002. 59 p.
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz: Versek, cikkek, levelek, naplóidézetek. (Bevez., vál., szerk.: - -) Martonvásár, 2000. 48 p. (Őrláng füzetek 3.)
Hornyák Mária: "Elfogadom az összes szerencsétlen gyermeket". A hívő Brunszvik Teréz Magyar Nemzet 57(1994) 73.sz. 10. p.
Hornyák Mária: Első óvodánk története (Buda-Krisztinaváros) 1828-1867. Martonvásár, 2003. 80 p. (Őrláng füzetek 8. sz.)
Hornyák Mária: "Én pedagógus vagyok." Brunszvik Teréz életpályája és gondolatai. 1-2. TaníTani 14-15(2000)125-129. p.; 16-17(2001) 164-170. p.
Hornyák Mária: Az európai óvodaügy hőskora Brunszvik Teréz levelezésének tükrében 1. 1826-1828. Neveléstörténet 1(2004) 3-4. 68-84. p.
Hornyák Mária: Az európai óvodaügy hőskora Brunszvik Teréz levelezésének tükrében 2. 1828-1831. Neveléstörténet 2 (2005) 1-2. 49-73.p.
Hornyák Mária: Az európai óvodaügy hőskora Brunszvik Teréz levelezésének tükrében 3. 1831-1836. Neveléstörténet 2(2005) 3-4. 5-24. p.
Hornyák Mária: Gräfin Therese Brunswick (1775-1861). Martonvásár, 2002. 28 p. (Őrláng füzetek 6.sz.)
Hornyák Mária: Kacskovics Lajos, a kisdedóvás ügyének "koszorútlan közcsatára". In Balassagyarmati Honismereti Híradó. A Madách Imre Városi Könyvtár évkönyve 28(2006) 35-39. p.
Hornyák Mária: 220 éve született Brunszvik Teréz, "a gyermekek barátja". 1-2. Óvodai Nevelés 48(1995)10. szám 382-383. p.; 49(1996)1. szám 15-16.p.
Hornyák Mária: Ki volt Beethoven titokzatos szerelme. Magyar Nemzet 46 (1993) 82. sz. 11. p.
Hornyák Mária: Ki volt Brunszvik Teréz? In "Régi fénynél új szövétneket". Tudományos tanácskozások, megemlékezések Hévízen. Hévíz, 1995. 110-113. p. (Hévízi könyvtár 6.).
Hornyák Mária: Levelekbe zárt óvodatörténet. Brunszvik Teréz levelei között tallózva. Tan-Műhely 2004. 3.sz. 154-174.p.
Hornyák Mária: Liszt in Martonvásár = Studia Musicologica Acad. Sci. Hung. 30 (1988) 333-341.p.
Hornyák Mária: "Március 15-e, a dicsőség napja". Brunszvik Teréz kiadatlan naplóiból. Fejér Megyei Hírlap 50 (1994) 61. sz. 9. p.
Hornyák Mária: Martonvásár. Bp. 2000. (Száz magyar falu könyvesháza)
Hornyák Mária: Martonvásár 1848/1849-ben. Honismeret 29 (2001) 52-57. p.
Hornyák Mária: "A Mindenem, a Boldogságom…" Ludwig van Beethoven és a martonvásári Brunszvik Jozefin grófnő szerelméről. Martonvásár, 1996. 14 p. (Őrláng füzetek 1.)
Hornyák Mária: "Nőttön nő tiszta fénye". Tanulmányok Brunszvik Teréz emlékezetére (Szerk.: - - ) Martonvásár, 1996. 134 p.
Hornyák Mária: Az óvodaalapító Brunszvik Teréz élethívatása. Ma és Holnap 22(1994)1.sz. 10-13.p.
Hornyák Mária: A pákozdi csata előtti és utáni idők. Brunszvik Teréz kiadatlan naplóiból. Fejér Megyei Hírlap 49(1993)230. sz. 9. p.
Hornyák Mária: A Pesti Hírlap és a nevelés. Magyar Könyvszemle 119 (2003) 1.sz. 42-66. p.
Hornyák Mária: A 150 éve alapított első hazai (pesti) bölcsőde és Forrayné Brunszvik Júlia grófnő. Martonvásár, 2002. 36 p. (Őrláng füzetek 5.sz.)
Hornyák Mária: "A tudósok silabizálnak…" Brunszvik Teréz naplóiból. MartonVásár 2008/2. 25-26. p.
Hornyák Mária: "Törekedjetek a szeretetre!" Emlékműsor Brunszvik Teréz halálának 125. évfordulóján. (Összeáll.: - -) Martonvásár, 1990. 36 p.
Horváthné Pereszlényi Éva: Brunszvik Teréz és az óvodákat terjesztő "Nemzeti Egyesület". Ma és Holnap 1975. 1.sz. 51-57. p.
Irányelvek a kisgyermekek gondozására szervezett intézetek számára (Közli: Vág Ottó). Óvodai Nevelés 1968. 6. sz. 245-246.p.
Kacskovics Lajos: Emlékbeszéd melyet korompai Brunswick Teréz grófnő fölött tartott, a kisdedóvó egyesület közgyűlésén 1865. május 18-án. In Rapos József: Brunswick Teréz grófhölgynek, a legnagyobb magyar honleánynak élete és műve… Pest, 1868. 5-30. p.
Katona Lajosné (Thuránszky Irén): Az 1817-ben alapított Budai Jótékony Nőegylet vázlatos története (1817-1834). Bp. 1934.
Kemény Ferenc: Brunswick (Brunszvik) Teréz grófnő. A magyar Pestalozzi-bibliográfia. (Összeáll.: - -.) Magyar Paedagogia 36(1927) 108-109. p.
Kemény Ferenc: A Fröbel-Brunszvik probléma. Magyar Paedagógia 52(1943) 137-146. p.
Kemény Ferenc: Gräfin Therese Brunszvik, die ungarische Vorkämpferin für Pestalozzis Ideen. Pestalozzinum 24 (1927) Neue Folge 4. 25-29. p.
Kemény Ferenc: Gräfin Maria Theresia Brunszvik. Pestalozzi-Studien. Bd.2. Zürich, 1932. 143-178. p.
Kemény Ferenc: Irodalmi és levéltári adatok a magyar kisdednevelés történetéhez. Kisdednevelés 52(1927) 293-297.p.
Kemény Ferenc: Pestalozzi Magyarországon. Magyar Paedagogia 36(1927) 92-99. p.
Kemény Ferenc: Töredékek egy Brunszvik-tanulmányból. Kisdednevelés 53(1928) 235-245.p.
Környei Elek: Beethoven és Martonvásár. Bp. 1960. Székesfehérvár.
Környei Elek: A halhatatlan kedves rejtélye. Ismeretlen Beethoven-levelek a martonvásári múzeumban.  Nagyvilág 4 (1959) 1208-1214.p.
Kurucz Rózsa: Brunszvik Teréz és Pestalozzi. In "Nőttön nő tiszta fénye". Tanulmányok Brunszvik Teréz emlékezetére (Szerk.: Hornyák Mária) Martonvásár, 1996. 22-36.p.
La Mara (Lipsius, Marie): Bethoven und die Brunsviks. Nach Familienpapieren aus Therese Brunsviks Nachlaß. (Hrsg.: --. ) Lepizig, 1920.
La Mara (Lipsius, Marie): Beethovens unsterbliche Geliebte. Das Geheimnis der Gräfin Brunsvik und ihre Memoiren. Lepzig, 1909.
Lengyel Imre: Nemzedékek találkozása Pestalozzi szellemében. Adalék a Nevelésügyi Emléklapok történetéhez A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem könyvtárának közleményei 39. Debrecen, 1963. 141-152. p.
Lipsius, Marie ld. La Mara
Márai Sándor: Angyalkert. Pesti Hírlap 69(1937) ápr.16. 85.sz. 5.p.
Mészáros István: Brunszvik Teréz. In A magyar nevelés története 1790-1849. Bp. 1968. 247-259. p.
Mészáros István: Brunszvik Teréz a Krisztinavárosban. Új Ember 34(1978)27.sz. júl.2. 4.p.
Mészáros István: Brunszvik Teréz és a korabeli hazai népoktatás. Ma és Holnap 1975. 1.sz. 73-85.p.
Mészáros István: Nemzetnevelés és első óvodáink. In "Nőttön nő tiszta fénye". Tanulmányok Brunszvik Teréz emlékezetére. (Szerk.: Hornyák Mária). Martonvásár, 1996. 56-68.p.
Mészáros István: Az óvoda szó megjelenése. Magyar Nyelv 1979. 1.sz. 82-84.p.
Mészáros István: Pestalozzi und die Angelegenheit der Erziehung. Acta Litteraria Acad.Sci.Hung 30(1988)107-121.p.
Mészáros István: Pestalozzi és a magyarországi nevelésügy. Helikon. Világirodalmi Figyelő 1984. 2-4. sz. 259-270. p.
Mészáros István: A Széchenyi-gyűjtemény katalógusa. Magyar Pedagógia 77(1977) 259-260.p.
Orosz Lajos: Brunszvik Teréz és a korabeli iskolaszervező mozgalmak. Ma és Holnap 1975. 1.sz. 41-44. p.
Orosz Lajos: Brunszvik Teréz nőnevelési törekvései. In A magyar nőnevelés úttörői. (Összeáll., bevez., jegyz.: --) Bp. 1962. 47-55. p.
Országh Sándor: A budai Jótékony Nőegylet 1817-1897. Bp. 1898.
Papp Viktor: Beethoven és a magyarok. Bp. 1927.
Prahács Margit: Brunszvik Teréz naplói és feljegyzései. Magyar Szemle 38(1939)… p.
Rapos József: Brunswick Teréz grófhölgynek, a legnagyobb magyar honleánynak élete és műve; vagyis a köz-alapnevelés-ügy múltja és jelene hazánkban. Pest, 1868. 467 p.
"Törekedjetek a szeretetre!" Emlékműsor Brunszvik Teréz halálának 125. Évfordulóján. (Összeáll.: Hornyák Mária) Martonvásár, 1990. 36 p.
Rexa Dezső: Gróf Brunszvik Teréz és Pest vármegye. Kisdednevelés 57(1932) 277-282, 319-325.p.
Rolland, Romain: Beethoven. A teremtő korszakok. Az Eroicá-tól az Appassionata-ig. (Ford.: Benedek Marcell) Bp. 1929.
Rolland, Romain: A Brunsvik nővérek és unokatestvérük (Részletek a szerző Beethoven. Les grandes époques créatrices… c. műve 2. kötetéből) Kisdednevelés 54 (1929) 285-291., 321-330.p.
Sáfrán Györgyi: Lettres de Romain Rolland ? Marianne Czeke dans la Biblioteque de l'Académie des Sciences de Hongrie. Romain Rolland levelei Czeke Marianné-hoz a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. Bp. 1966.
Schmidt-Görg: Joseph: Neue Briefe und Schriftstücke aus der Familie Brunsvik. Beethoven-Jahrbuch 2(1955/56) (Hrsg.: P. Mies - J. Schmidt-Görg) Bonn, 1956. 11-23. p.
Schmidt-Görg: Joseph: Neue Schriftstücke zu Beethoven und Josephine Gräfin Deym. Beethoven-Jahrbuch 6(1965/68) (Hrsg.: P. Mies - J. Schmidt-Görg) Bonn 1969. 205-208. p.
Sebestyén Istvánné: Brunszvik Teréz szerepe az augsburgi óvodák alapításában. Óvodai Nevelés 40 (1987) 243-245.p.
Tellenbach, Marie-Elisabeth: Beethoven und seine "Unsterbliche Geliebte Josephine Brunswick. Ihr Schicksal und der Einfluss auf Beethovens Werk. [Beethoven és "Halhatatlan Kedvese", Brunszvik Jozefin. Sorsa és befolyása Beethoven művészetére] Zürich, 1983. 340 pp.
Tellenbach, Marie-Elisabeth: Künstler und Ständegesellschaft um 1800: Die Rolle der Vormundschaftsgesetze in Beethovens Beziehung zu Josephine Gräfin Deym = Vierteljahrschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte (Stuttgart) 75(1988) 2:253-265.p.
Urbán Aladár: Eszmei áramlatok Európában 1815-1848 között. In"Nőttön nő tiszta fénye". Tanulmányok Brunszvik Teréz emlékezetére. (Szerk.: Hornyák Mária) Martonvásár, 1996. 9-21. p.
Vág Ottó: Adalékok a korai óvodák iskolás jellegének problémájához [Előadás] Egyesületi Híradó. A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület tájékoztatója 1996. szeptember. Miskolc, 1996. 5-9. p.
Vág Ottó: Brunszvik Teréz és az első óvodák. In U.ő.: Óvoda és óvodapedagógia. Bp. 1979. 21-28. p.
Vág Ottó: Brunszvik Teréz és az óvodaügy Európában. Óvodai Nevelés 28(1975) 206-211.p.
Vág Ottó: Brunszvik Teréz és Joseph Wertheimer. In "Nőttön nő tiszta fénye". Tanulmányok Brunszvik Teréz emlékezetére. Szerk.: Hornyák Mária. Martonvásár, 1996. 37-46. p.
Vág Ottó: Brunszvik Teréz óvodaszervező tevékenysége. Ma és Holnap 3(1975)21-28.p.
Vág Ottó: Brunszvik Teréz szerepe az első magyarországi óvodák létrehozásában. (Dokumentumok) = Magyar Pedagógia 1961. (428-)
Vág Ottó: Erziehungspolitische Wechselwirkungen zwischen Österreich und Ungarn, mit besonderer Rücksicht auf die Entwicklung der Kleinkindererziehung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In Zur Geschichte des Österreichischen Bildungswesens (Hrsg.: Lechner, Elmar) Wien, 1992. 427-441. p.
Vág Ottó: Az intézményes kisgyermeknevelés története Magyarországon (1828-1848). Kézirat. 1988.
Vág Ottó: A magyar óvodai mozgalom kialakulásának és fejlődésének indítékai = Az óvodai nevelésért. Szerk.: Lázár István. Miskolc, 1992. (Óvodapedagógiai füzetek) 3-14.p.
Vág Ottó: Óvoda és óvodapedagógia. Bp. 1979.
Vág Ottó: Österreichisch-ungarische Beziehungen in der frühen Epoche der instutionalisierten Kleinkindererziehung. In Joseph Scheipl - Vág Ottó: Über die Geschichte der Vorschulerziehung in Österreich und in Ungarn. Miskolc, 1993. 21-41. p.
Vág Ottó: Az óvodai nevelés kialakulása. Bp. 1959. 335 p.
Vág Ottó: A magyar óvodai nevelés kialakulása és Brunszvik Teréz. In Brunszvik Teréz pedagógiai munkássága. Bp. 1962. 7-22. p.
Vág Ottó: Az óvodai nevelés kialakulása. Az angol infant school kialakulása és kezdeti fejlődése. Bp. 1969. 336 p.
Vág Ottó: Az óvodai nevelés története Magyarországon. 1. Az első óvodától a Terjesztő Egyesület megalapításáig (1828-1836) Miskolc, 1994. 122 p. (A kisgyermeknevelés könyvtára)
Vág Ottó: Az óvodaügy törvényes szabályozása Magyarországon. Miskolc, 1991. 32 p. (Óvodapedagógiai füzetek)
Vág Ottó: Die Rezeption der Fröbelschen Methoden in Ungarn. Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller Universität Jena 32(1983) 583-592. p.
Vág Ottó: Samuel Wilderspin óvodapedagógiai tevékenysége. Az óvodai nevelésért. Szerk.: Lázár István. Miskolc, 1992. (Óvodapedagógiai füzetek) 68-83.p.
Vág Ottó: Tények és tévedések a magyar óvodaügy korai történetében. In Az óvodaügy történetéhez. Miskolc, 1992. (Óvodapedagógiai füzetek) 63-82. p.
Vág Ottó: Wilderspin. In Óvoda és óvodapedagógia. Bp. 1979. 39-53. p.
Vág Ottó: Zum 100. Todestag von Therese Brunszvik. Jahrbuch für Erziehungs und Schulgeschichte 2(1962) 121-131.p.
Weisz Leo: Pestalozzis Anhänger in Ungarn. Zwingliana (Beiträge zur Geschichte Zwinglis, der Reformation und des Protestantismus in der Schweiz). Zürich, 8(1845/1946)2:194-240, 5:259-299. p.
Weisz Leo: Therese Gräfin von Brunswick und Pestalozzi. Neue Zürcher Zeitung 1957/356.sz. 4-?.p.;
Zibolen Endre: Brunszvik Teréz kisgyermekiskolái. In Bilibok Péterné-Sebestyén Istvánné-Zibolen Endre: Első óvodáink életéből. Bp. 1984. 9-93. p.
Zibolen Endre: Brunszvik Teréz óvodáinak belső életéről. Ma és Holnap 3(1975) 1.sz. 1-29. p.
Zibolen Endre: Brunszvik Teréz és Pestalozzi. In Brunszvik Teréz pedagógiai munkássága. Bp. 1962. 34-45. p.
Zibolen Endre: Első négy óvodánk belső életéből. In "Nőttön nő tiszta fénye". Tanulmányok Brunszvik Teréz emlékezetére. Szerk.: Hornyák Mária. Martonvásár, 1996. 86-98.p.
Zibolen Endre: A gyermekből lesz a nép. Brunszvik Teréz halálának 100. évfordulójára. Köznevelés 1961. 425. p.
Zibolen Endre: Igazságot Weldy Józsefnek! Köznevelés 39(1983)33.sz. 13-14.p.
Zibolen Endre: Óvodai hétköznapok a régi Pest-Budán. (Dokumentumok Brunszvik Teréz hagyatékából 1829-1830.) Az Országos Pedagógiai Könyvtár évkönyve, 1962-1964. Bp. 1965. 104-141. p.
Zibolen Endre: "Pedagógusként boldogan és irigyelten élek". Kétszáz éve született Brunszvik Teréz. Köznevelés 31(1975)26.sz. 25-26. p.